Παρουσίαση

ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η ΑΞΩΝ είναι μία εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία ιδρύθηκε το 1997. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: α) Κλιματική αλλαγή: εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μελλοντικές προβολές, εφαρμογή κλιματικών μοντέλων, πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής, β) Αέρια Ρύπανση, εκπομπές αερίων ρύπων, μελλοντικές προβολές, ανάπτυξη και εφαρμογή ατμοσφαιρικών μοντέλων, περιβαλλοντική πολιτική, γ) Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές και Μελέτες Ασφαλείας, δ) Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.