Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) με τίτλο «Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων» επιδιώκει να παρέχει μια σειρά λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την άμβλυνση των αναπόφευκτων επιπτώσεων μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής.

Τα νέα μας

  • 24 Μαρτίου, 2022

    Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης Ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών διαλέξεων των [...]

  • 28 Ιανουαρίου, 2022

    Σειρά διαλέξεων από τα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης O [...]

  • 10 Νοεμβρίου, 2021

    Ο Συνεργατικός Σχηματισμός (cluster) Καινοτομίας DRIC Defkalion, προσβλέποντας στην ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων και στήριξης δράσεων [...]

Δείτε όλα τα Νέα μας

Υπηρεσίες

Έρευνα και Δικτύωση
Επέκταση DRIC Defkalion
Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Εμπορική ανάπτυξη & Συνεργασία
Καινοτομία & Τεχνολογία