Παρουσίαση

ALTUS LSA

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η ALTUS LSA (www.altus-lsa.com)  είναι  Ελληνική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στον τομέα Άμυνας,  Ασφάλειας και καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων.

Η εμπειρία  της Εταιρείας επεκτείνεται σε τομείς όπως: η επιτήρηση θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, η συλλογή πληροφοριών από αέρα, το ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance), οι περιβαλλοντικές εφαρμογές, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, οι εφαρμογές GIS, η επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, οι αποστολές Ερευνάς και Διάσωσης, και πολλές άλλες.

Κοινωνικά Μέσα