Παρουσίαση

CERTH

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2020 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Σήμερα το ΕΚΕΤΑ αποτελείται από 5 ινστιτούτα. Σε αυτό το Συνεταιρικό Σχηματικό Καινοτομίας, το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) και πιο συγκεκριμένα μέσω της ομάδας Πολυτροπικής Συγχώνευσης και Ανάλυσης Δεδομένων (Μ4D) του εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων (ΜΚLab). H ομάδα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 έργα Έρευνας & Ανάπτυξης και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 220 δημοσιεύσεις στοχευμένες στην εξόρυξη δεδομένων από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα, στην επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, την υπολογιστική όραση, την πολυτροπική ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη, τα πολυτροπικά δεδομένα σύντηξης, την εξόρυξη γνώσης από πολυμέσα και τη σημασιολογική αναπαράσταση αυτής της γνώσης καθώς και την υποστήριξη αποφάσεων και την οπτική αναλυτική.

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Μέλους για περισσότερες πληροφορίες

CERTH
ITI

Κοινωνικά Μέσα
CERTH
ITI