Παρουσίαση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1887 και είναι η παλαιότερη και επιφανέστερη Σχολή Μηχανικών της Ελλάδας. Συμμετέχει στο συνεργατικό σχηματισμό με δύο από τα εργαστήριά της: Το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών (http://labmetalstructures.civil.ntua.gr) και το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (http://www.civil.ntua.gr/laboratories/8/).