Παρουσίαση

Epsilon Malta

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Epsilon Malta ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 και εντάχθηκε στον όμιλο εταιρειών EPSILON. Προσφέρει συμβουλευτική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εγχώριας ασφάλειας, στον τομέα των GIS και στον ευρύτερο περιβαλλοντικό τομέα της κλιματολογίας, του αέρα, της γης, των υδάτινων πόρων, των υδάτων και των λυμάτων, των θαλασσών, των υπηρεσιών και της φύσης των οικοσυστημάτων, των κοινωνικών, νομικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, της περιβαλλοντικής και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Κοινωνικά Μέσα