Παρουσίαση

Future Intelligence

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Future Intelligence (FINT) είναι εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα. Ασχολείται ιδιαίτερα με την Έρευνα και Ανάπτυξη φέρνοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Έχει συνεργασίες με εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από όλο τον κόσμο. Η Future Intelligence παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης για συσκευές σε βιομηχανικά, αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα, βασιζόμενων σε ασύρματα μέσα και εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης. Οι λύσεις συνδυάζουν υλικό και λογισμικό για έξυπνες πόλεις και έξυπνη γεωργία. Η εταιρεία προσφέρει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες Ε&Α σε τρίτους οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σκοπιμότητας στους τομείς των ασύρματων επικοινωνιών και της αεροναυτιλίας.

Κοινωνικά Μέσα