Παρουσίαση

GAP ANALYSIS A.E.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η GAP Analysis A.E. είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών, ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει τεχνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα ασφάλειας και προστασίας υποδομών, πληθυσμού και περιβάλλοντος ως απαιτούνται κατά τις φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας Ενεργειακών Έργων και Υποδομών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε: διαχείριση βιομηχανικής και επαγγελματικής επικινδυνότητας, μελέτες ασφάλειας, πυρασφάλεια, εκτίμηση περιβ/κών επιπτώσεων, σχεδιασμό χρήσεων γης, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Σχέδια Έκτακτη Ανάγκης.

Κοινωνικά Μέσα