Παρουσίαση

GEOSYSTEMS HELLAS

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

H GEOSYSTEMS HELLAS A.E. [GSH] ιδρύθηκε το 2009 ως το νεότερο μέλος της σειράς εταιριών GEOSYSTEMS EU GROUP (www.geosystems-group.eu). Είναι ελληνική ΜΜΕ στελεχωμένη με 9 μηχανικούς ως βασικό κορμό και πλαισιώνεται με δίκτυο επιστημόνων πέραν αυτών ανάλογα με τα τρέχοντα έργα. Η βασική ενασχόληση και εμπειρία της εταιρίας:

  • Τηλεπισκόπηση και φωτογραμμετρία, υψηλό επίπεδο σε εφαρμογές και συμβουλευτική στο χώρο της τεχνολογίας διαστήματος
  • Big Data, Data Fusion και Data Analytics, τεχνικές μηχανικής μάθησης και ανάλυση, System και Software Engineering
  • Αερομεραφερόμενο Lidar 3D διαχρονική καταγραφή και εφαρμογές, sensor calibration εφαρμογές
  • Έξυπνες και Ασφαλείς πόλεις
  • Μπλε / Πράσινη ανάπτυξη – διαχρονική καταγραφή και εφαρμογές
  • GIS/WebGIS
Κοινωνικά Μέσα