Παρουσίαση

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Γ.Ι. είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από νωρίς το πρόβλημα που έχει η χώρα από τους ισχυρούς σεισμούς και ίδρυσε το 1893 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που από τότε λειτουργεί αδιάκοπα. Οι κεντρικές τουεγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ευρίσκονται στην Αθήνα, στον λόφο Νυμφών στο Θησείο.

Μια από τις πλέον βασικές και γνωστές στο ευρύτερο κοινό δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η συνεχής καθ’όλο το 24ωρο παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού. Ανάλογη παρακολούθηση πραγματοποιείται και για την παρακολούθηση των παλιρροϊκών κυμάτων.

Έτσι πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συστάθηκε το «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα, (tsunamis)» με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από αυτά τα θαλάσσια κύματα.

Σκοπός του Γ.Ι. είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της έρευνας στη σεισμολογία, στη φυσική του εσωτερικού της Γης, στη γεωφυσική, στην τεκτονική των πλακών, στην ηφαιστειολογία, τη γεωθερμία τη σεισμοτεκτονική, την Τεχνική Σεισμολογία, και τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, η συλλογή και επεξεργασία διαφόρων σεισμολογικών-γεωφυσικών παραμέτρων, η εκπόνηση έρευνας και η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικές μελέτες, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και υπηρεσιών προς τρίτους.

Από το 2006, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συντονίζει το «Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων» που δημιουργήθηκε με τη διασύνδεση των σεισμολογικών δικτύων της χώρας, και σήμερα διαθέτει 156 σεισμολογικούς σταθμούς σε όλη της ελληνική επικράτεια.

Το Γ.Ι. έχει επίσης ένα ιδιαίτερα σοβαρό ρόλο στην Ευρωπαϊκή σεισμολογία αφού λειτουργεί ως κόμβος διάθεσης δεδομένων (EIDA).

Τo Δίκτυο επιταχυνσιογράφων που λειτουργεί σήμερα στο Γ.Ι. διαθέτει 163 σταθμούς τα οποία σε ένα μεγάλο μέρος τους συνδέονται τηλεμετρικά με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Η πλειονότητα των επιταχυνσιογράφων του δικτύου είναι εγκατεστημένοι σε πολεοδομικά συγκροτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη σεισμικότητα και την πολεοδομική ανάπτυξη. Τοπικά δίκτυα έχουν επίσης αναπτυχθεί σε επιλεγμένες πόλεις, με πιο σημαντικό το τοπικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Επίσης περιορισμένος αριθμός οργάνων έχει εγκατασταθεί σε χώρους αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο λειτουργεί επίσης δίκτυο παλιρροιογράφων, γεωδαιτικών σταθμών GPS, μαγνητομέτρων, μέτρησης συγκέντρωσης ραδονίου κλπ. Εκτός από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με τους άλλους σεισμολογικούς φορείς της χώρας αλλά και με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, έχει να παρουσιάσει και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, τόσο βασική, όσο και εφαρμοσμένη σε διάφορους τομείς της Σεισμολογίας, της Γεωφυσικής, της Σεισμοτεκτονικής, της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης κλπ. συμμετέχοντας σε πολλά Ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε, η Ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

Οι επιστημονικές εργασίες του προσωπικού του Ινστιτούτου έχουν δημοσιευθεί σε Διεθνή περιοδικά, στα πρακτικά Διεθνών συνεδρίων, σε συλλογικούς τόμους κλπ. Ενώ επιστήμονες του Ινστιτούτου έχουν βραβευθεί για τις εργασίες τους από την Ακαδημία Αθηνών.

Η συμβολή του Ινστιτούτου στην εκπαίδευση είναι μεγάλη. Στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται αρκετές διπλωματικές εργασίες φοιτητών και διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Εκατοντάδες επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές και φοιτητές χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Ινστιτούτου για ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Από το 2007 στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει ιδρυθεί από την Unesco κέντρο μελέτης και εκπαίδευσης επιστημόνων των Βαλκανικών χωρών στα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα.

Κοινωνικά Μέσα