Παρουσίαση

Grid Engineers

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

H εταιρεία Grid Engineers δραστηριοποιείται στη μελέτη υποδομών με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σε μελετητές, κατασκευαστές και παραχωρησιούχους υποδομών καθως και στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά και χρηματο-οικονομικά ιδρύματα επιδιώκοντας την ανάλυση όλων των συνεργειών μεταξύ τους με στόχο την βελτιστοποίηση των επενδύσεων υπέρ της ανθεκτικότητας και μακροχρόνιας βιωσιμότητας των υποδομών.