Παρουσίαση

Inforest Research

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Inforest Research είναι μία μικρή επιχείρηση που ξεκίνησε ως ένα έργο, το 1999, για την παροχή λογισμικού για τη δασική διαχειριστική και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων απογραφής των δασών. Ως επιχειρηματική μονάδα η INFOREST ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την παροχή τεχνολογίας πληροφορικής για τις επιστήμες της γης. Οι γεωχωρικές εφαρμογές, η απόκτηση και ανάλυση εικόνων παρατήρησης γης (Eearth Observation), η μεταπώληση και προσαρμογή εξιδικευμένου λογισμικού ψηφιακής ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων, οι υπηρεσίες, η παροχή συμβουλών και η εκπαίδευση στην ενεργητική και παθητική τηλεπισκόπηση και τα GIS είναι τα βασικά συστατικά της επιχείρησής μας. Ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών με συναφή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, υπομονή και πάθος, έφερε την εταιρεία μας στην ύπαρξη της, σχημάτισε την εικοσάχρονη πορεία της και εγγυάται το μέλλον της.

Κοινωνικά Μέσα