Παρουσίαση

INTRASOFT International

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η INTRASOFT International είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πληροφορικής με ισχυρή διεθνή παρουσία, προσφέροντας καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της και κέντρα ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών Πληροφορικής εδρεύει στην  Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μέλος του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανωνύμου Εταιρίας Συμμετοχών, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προμηθευτές υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορικής.

Η εταιρεία  απασχολεί πάνω από 2200 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής. Με κεντρικά γραφεία στο Λουξεμβούργο, η INTRASOFT International λειτουργεί μέσα από τις θυγατρικές, υποκαταστήματα και γραφεία της σε σύνολο 13  χωρών: Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο Δανία, Ιορδανία, Κένυα, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, κλπ.

Περισσότεροι από 500 οργανισμοί σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως (θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιοι οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις) έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της εταιρείας για να εκπληρώσουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η INTRASOFT International έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και ρεκόρ επιτυχιών όσον αφορά στην ανάληψη, εκτέλεση και παράδοση πολύπλοκων και κρίσιμων έργων πληροφορικής. Οι επαγγελματίες της INTRASOFT International έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συνδυάζουν την τεχνική τους εμπειρία και γνώσεις με την ενδελεχή κατανόηση των μεμονωμένων επιχειρησιακών αναγκών κάθε πελάτη της. μηχανικοί, αναλυτές και προγραμματιστές της INTRASOFT International ενημερώνονται για όλες τις σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις που μπορούν να προσθέσουν αξία στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Κοινωνικά Μέσα