Παρουσίαση

Mantis

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Mantis είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα εμπνέοντας ένα καλύτερο μέλλον. Παρέχουμε μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις και startups για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών περιβαλλοντολογικών, κοινωνικών και fintech προκλήσεων.

Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις, αναπτύσσοντας στρατηγικές ανάπτυξης, προγράμματα καινοτομίας και εύρεση εταιρειών startups, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το #1 πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης καινοτομίας, ψηφιοποιώντας το σύνολο της διαδικασίας.

Κοινωνικά Μέσα