Παρουσίαση

REDI Engineering Solutions

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η REDI Engineering Solutions είναι μια νεοσύστατη εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη. Η τεχνογνωσία της REDI έγκειται στον τομέα του δομοστατικού σχεδιασμού, της αποτίμησης και της ενίσχυσης κτιρίων και υποδομών παρέχοντας λύσεις τεχνολογίας αιχμής που ενσωματώνουν τις αρχές της δομικής ασφάλειας, αξιοπιστίας και οικονομίας. Οι δραστηριότητες της REDI περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε τοπικό και διαδικτυακό περιβάλλον και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που εστιάζουν στη σεισμική μηχανική, στην αξιολόγηση κινδύνων, στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των κατασκευών. Οι συνεργάτες της REDI είναι επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης, ενώ η εταιρεία διαθέτει και ένα ισχυρό δίκτυο επαγγελματιών που είναι διαθέσιμοι να εργαστούν με βάση τις ανάγκες κάθε έργου.

Κοινωνικά Μέσα