Παρουσίαση

SATWAYS

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η εταιρεία SATWAYS ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και έχει έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής. Η SATWAYS, μια αμιγώς ελληνική & καινοτόμος εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) που επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας, προστασίας κρίσιμων υποδομών (πχ. λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας) και ασφάλειας συνόρων να διαχειρίζονται πιο γρήγορα, αποδοτικά και πιο οργανωμένα τόσο τα καθημερινά περιστατικά όσο και περιπτώσεις κρίσης. Τα προϊόντα της SATWAYS περιλαμβάνουν εφαρμογές που επιτρέπουν τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, τη βέλτιστη διαχείριση πόρων, τη διαχείριση συμβάντων και αποστολή εντολών, τη διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων προσομοίωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Κοινός στόχος είναι να λαμβάνονται οι σωστότερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, σε κάθε φάση διαχείρισης οποιουδήποτε περιστατικού από οποιονδήποτε συμμετέχων στο σωστό χρόνο και κατά συνέπεια να συντελείται δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Satways αναπτύσσει συστήματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από σεισμικούς και ακουστικούς αισθητήρες για διάφορες εφαρμογές, όπως την παρακολούθηση της δομικής αρτιότητας και την ταχεία αξιολόγηση ζημιών, την παρακολούθηση δονήσεων, την προστασία κρίσιμων υποδομών, καθώς και τον εντοπισμό, ταξινόμηση και παρακολούθηση σκαφών στη θάλασσα.

Κοινωνικά Μέσα