Παρουσίαση

TELENAVIS

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Telenavis Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2000 με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικής πληροφορικής, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των στελεχών, των οχημάτων και των περιουσιακών στοιχείων. Με επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με ένα μεγάλο μείγμα ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών φορέων και κεντρικής κυβέρνησης, με παρουσία στις διεθνείς αγορές, η Telenavis έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην διάρκεια της ιστορίας της Η αποκλειστική δραστηριότητά της είναι η ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικής πληροφορικής, και η ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων. Απασχολεί σε μόνιμη βάση 20 άτομα, εξειδικευμένα στον χώρο της γεωγραφικής πληροφορικής. Τα προϊόντα της Telenavis A.E. απευθύνονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Επιχειρήσεις Μεταφορών & Logistics, Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δίκτυα καταστημάτων ή άλλα δίκτυα πωλήσεων, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες αλλά και ιδιώτες. Η Telenavis A.E. είναι εταιρεία με κάθετη παραγωγή στον χώρο της γεωγραφικής πληροφορικής. Παράγει, συντηρεί και ενημερώνει ψηφιακούς χάρτες της Ελλάδος και Κύπρου και τους χρησιμοποιεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και καταναλωτικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικές λύσεις της Telenavis A.E. καλύπτουν τους τομείς, Γενικής Γεωγραφικής Πληροφορικής, Βελτιστοποίηση Φορτώσεων και Δρομολογίων (Telenavis Fleet Dispatching), Διαχείριση Στόλου Οχημάτων (Telenavis Fleet Management), Geomarketing & Site Selection, Δρομολόγηση και Πλοήγηση Οχημάτων (Car Navigation).

Κοινωνικά Μέσα