Παρουσίαση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ SOCRATES LAB

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SOCRATES LAB

Το εργαστήριο και η  ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στα επιστημονικά πεδία της Γεωπληροφορικής (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Βάσεις Χαρτογραφικών Δεδομένων, Τηλεπισκόπηση, κλπ), Οδοποιίας, και Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο τρίπτυχο:

  • Έρευνα / Ερευνητικές Μελέτες / Συμμετοχή σε υποβολή ερευνητικών προτάσεων- έργων
  • Παροχή Υπηρεσιών – υλοποίηση μελετών – δημιουργία καινοτόμων προϊόντων/μεθόδων- μεθοδολογιών
  • E-learning / Δια Βίου Εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές μεθόδους.

Βασικός στόχος της Ομάδας είναι και η συμμετοχή στην διάδοση και εφαρμογή των τεχνολογιών, δεδομένων και των γνώσεων της Γεωπληροφορικής, Οδοποιίας, και Συγκοινωνιακής Τεχνικής και των αλληλεπιδράσεων τους τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών & Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) D.O.M.I.N.A.T.E. DrOne MissIon desigN And daTa process»
Περιγραφή Προγράμματος
Website