Παρουσίαση

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η Αιγαίου Solutions, Καινοτομικών Εφαρμογών & Νέων Τεχνολογιών Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο  του 2006 με έδρα την Μυτιλήνη. Το 2012 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, διατηρώντας το γραφείο στη Μυτιλήνη ως υποκατάστημα. Η Αιγαίου Solutions είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, του περιβάλλοντος και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κοινωνικά Μέσα