Παρουσίαση

DRAXIS Environmental S.A.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η DRAXIS ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000. Είναι μια δυναμική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής πληροφορικής και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Η εταιρεία συνδυάζει τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, σύνθετους αλγορίθμους, επιστημονικά μοντέλα, GIS και στοιχεία από άλλες βάσεις δεδομένων για να δημιουργήσει πολυ-λειτουργικές πλατφόρμες και εφαρμογές κινητών συσκευών, εργαλεία λήψης αποφάσεων, πλατφόρμες crowdsourcing, συστήματα εργασιακής ροής και άλλες λογισμικές λύσεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστιάζουν κυρίως στους τομείς της ποιότητας του αέρα, μετεωρολογικών προβλέψεων, κλιματικών υπηρεσιών, ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων, κυκλικής οικονομίας, και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κοινωνικά Μέσα