Παρουσίαση

Europort Α.Ε.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η εταιρεία Europort ΑΕ παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον όγκο, την ταχύτητα, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των μετακινήσεων ανθρώπων και αγαθών, δημιούργησε και δυναμικά αναπτύσσει τεχνολογικά προϊόντα / πληροφοριακά συστήματα λιμένος, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών σε εθνικούς και διεθνείς λιμένες.

Με την χρήση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού που παρέχεται, η Europort ΑΕ, αναπτύσσει δυναμικά δίκτυα συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, την επιτάχυνση και τον συντονισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών του λιμένα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης και την ασφάλεια των μεταφορών.

Βασική προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη και παροχή ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξασφαλίζει:

  • Την συνέργεια και συμπληρωματικότητα των φορέων-χρηστών λιμένα
  • την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πελατών και την διασφάλιση και
  • εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας και ασφάλειας (Integrated Safety and Security Management System – ISSMS)και εναρμόνιση με ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές (Safe Sea Net)

Το 2015 η Europort ΑΕ σχεδίασε, εγκατέστησε και εξακολουθεί να αναπτύσσει στις κυριότερες εθνικές λιμενικές εγκαταστάσεις το πρώτο πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος (PCS).

Είναι ένα αρθρωτό σύστημα σχεδιασμένο με  βάση την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/65 / ΕΚ, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας μεταξύ της Ενιαίας Ναυτιλιακής θυρίδας  (SafeSeaNet) και των λιμενικών εγκαταστάσεων

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσε να τονισθεί ότι το PHAROS Port Community System (PPCS):

  1. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει τη βέλτιστη, έξυπνη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Λιμενικών Κοινοτήτων και να εξασφαλίσει την βέλτιστη ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών
  2. Βελτιστοποιεί, διαχειρίζεται και αυτοματοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες των λιμένων μέσω ενιαίου τρόπου υποβολής, διαχείρισης και χρήσης των δεδομένων, συνδέοντας παράλληλα όλους στους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.