Παρουσίαση

GreenField Consulting Ε.Ε.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η GreenField Consulting ΕΕ  είναι μία εταιρεία με έδρα την Ελλάδα η οποία παρέχει συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, και ερευνητικές υπηρεσίες στα ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία της επιχειρηματικής συνέχειας και της διαχείρισης κρίσεων. Αποστολή μας είναι η διαρκής υποστήριξη των πελατών μας στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικής τους ανθεκτικότητας και ως εκ τούτου η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων λειτουργιών τους σε περιβάλλον πολλαπλής διακινδύνευσης. Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι μέσα από τη ροή των διαδικασιών να βοηθήσει πρωτίστως στην κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης των ρίσκων, των αναγκαιοτήτων και καταστροφών (σε οργανωτικό, οικονομικό, φυσικό επίπεδο) αλλά μαζί και την ανάπτυξη σχεδίων και την εφαρμογή πλάνων για βέλτιστη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας, διαχείριση ρίσκου, κρίσεων και ανθεκτικότητα σε κυβερνοεπιθέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με στόχο την ορθή αντιμετώπιση, ελαχιστοποίηση και αποφυγή ζημιών και καταστροφών. Η GFC είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο αλλά πλαισιωμένη από ανθρώπους με μεγάλη πείρα.

Κοινωνικά Μέσα