Παρουσίαση

WeMET P.C.

Σύντομη Περιγραφή Μέλους

Η εταιρεία WeMET P.C. δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2014. Αποτελεί τη συνέχιση της Ομάδας Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ατμοσφαιρικών και κατάστασης της θάλασσας μοντέλων ιδιαίτερα που σχετίζονται με ενέργεια, μεταφορές, ασφάλεια, επιχειρήσεις και εν γένει εφαρμογές επιστήμης και μηχανικής. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και λειτουργεί επιχειρησιακά συστήματα Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού παγκοσμίως. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η παραμετροποίηση των διεργασιών στην επιφάνεια του εδάφους όπως είναι ο κύκλος της παραγωγής-μεταφοράς-εναπόθεσης της εδαφικής σκόνης (οι πρώτοι που ανέπτυξαν τέτοιο μοντέλο παγκοσμίως). Περιοχικό κλίμα, ανάλυση ακραίων καιρικών φαινομένων, σχεδιασμός και επιχειρησιακή λειτουργία συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης πλημμυρών είναι μια δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανία και κυβερνητικές υπηρεσίες. Κλιματική ανάλυση για ερημικές και ημι-ερημικές περιοχές είναι μια ειδική δραστηριότητα που συνδέεται και με ακραία φαινόμενα. Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εστιάζουν στην εκτίμηση δυναμικού και πρόγνωση παραγωγής.