Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) με τίτλο «Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων» επιδιώκει να παρέχει μια σειρά λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την άμβλυνση των αναπόφευκτων επιπτώσεων μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής.

Τα νέα μας

  • 28 Σεπτεμβρίου, 2022

      Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι o Συνεργατικός Σχηματισμός (cluster) Καινοτομίας DRIC Defkalion θα συμμετάσχει ως χορηγός στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας & Νέων Τεχνολογιών SafeThessaloniki2022, που [...]

  • 24 Μαρτίου, 2022

    Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης Ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών διαλέξεων των [...]

  • 28 Ιανουαρίου, 2022

    Σειρά διαλέξεων από τα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης O [...]

Υπηρεσίες

Έρευνα και Δικτύωση
Επέκταση DRIC Defkalion
Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Εμπορική ανάπτυξη & Συνεργασία
Καινοτομία & Τεχνολογία