Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης

Ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών διαλέξεων των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster  Defkalion (DRIC Defkalion)  που πραγματοποιήθηκαν από τις 16 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 16 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο του Τομέα Εργασίας «Τεχνολογίες Γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Επτά ενδιαφέρουσες διαλέξεις κάλυψαν μία πλούσια θεματολογία που επικεντρώθηκε σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων. Τα εξειδικευμένα στον τομέα μέλη του DRIC Defkalion παρουσίασαν βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας και εστίασαν σε υπάρχοντα εργαλεία και λύσεις που τίθενται σε εφαρμογή για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, με συγκεκριμένα παραδείγματα σε πεδία και περιπτώσεις εφαρμογής.

Παρακολουθείστε τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις στους συνδέσμους που ακολουθούν:

  1. «Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης γης. Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση καύσιμης ύλης» με φορέα υλοποίησης την ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος.
  2. «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση – Παρουσίαση μεθόδων παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης» με φορέα υλοποίησης την Consortis. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της Consortis.
  3. «Σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του AΠΘ. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του AΠΘ.
  4. «Διαχρονική εξέλιξη των φυσικών καταστροφών και η εκτίμηση των επιπτώσεων με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών» με φορέα υλοποίησης την Epsilon Malta. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της Epsilon Malta.
  5. «Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της ακτογραμμής – προβλήματα σε παραλιακούς οικισμούς και λιμένες» με φορέα υλοποίησης την Geosystems Hellas. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της Geosystems Hellas.
  6. «Σύντηξη πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων γεωσκόπησης για ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη του Ινστιτούτοy Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ.
  7. «Σύστημα παρακολούθησης και προγραμματισμού συλλογής δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση-αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων» με φορέα υλοποίησης την TotalView. Πατήστε ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της TotalView.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, όπως παρουσιάστηκαν, είναι διαθέσιμο εδώ.

Επικεφαλής φορέας του συγκεκριμένου Τομέα για την 1η τρέχουσα περίοδο των εργασιών του DRIC Defkalion είναι η Geosystems Hellas.

Μείνετε συντονισμένοι για τον επόμενο κύκλο διαλέξεων που θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω της ιστοσελίδα μας!