Σειρά διαλέξεων από τα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης

O Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation ClusterDefkalion (DRIC Defkalion) διοργανώνει σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του Τομέα Εργασίας «Τεχνολογίες Γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από τις 16 Φεβρουαρίου 2022 και κάθε Τετάρτη έως και τις 16 Μαρτίου 2022, με ώρα έναρξης τις 16:00.

Σκοπός των διαλέξεων είναι η ενημέρωση σε θέματα καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, οι διαλέξεις θα εστιάσουν στην καταγραφή και αξιολόγηση βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος Τομέας Εργασίας σε συνάρτηση με τη διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και περιβαλλοντικών κρίσεων. 7 εκ των 40 μελών του Σχηματισμού με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο Τομέα θα παρουσιάσουν υπάρχοντα εργαλεία και λύσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, να ελαχιστοποιήσουν και να αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Οι 7 διαλέξεις του Τομέα Εργασίας θα καλύψουν θεματολογίες που ακολουθούν. Επικεφαλής φορέας του συγκεκριμένου Τομέα για την 1η τρέχουσα περίοδο των εργασιών του DRIC Defkalion είναι η Geosystems Hellas.

Θεματολογία Διαλέξεων:
  1. «Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης γης. Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση καύσιμης ύλης» με φορέα υλοποίησης την ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
  2. «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση – Παρουσίαση μεθόδων παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης» με φορέα υλοποίησης την Consortis
  3. «Σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του AΠΘ
  4. «Διαχρονική εξέλιξη των φυσικών καταστροφών και η εκτίμηση των επιπτώσεων με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών» με φορέα υλοποίησης την Epsilon Malta
  5. «Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της ακτογραμμής – προβλήματα σε παραλιακούς οικισμούς και λιμένες» με φορέα υλοποίησης την Geosystems Hellas
  6. «Σύντηξη πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων γεωσκόπησης για ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ
  7. «Σύστημα παρακολούθησης και προγραμματισμού συλλογής δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση-αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων» με φορέα υλοποίησης την TotalView

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κάντε την εγγραφή σας σήμερα και παρακολουθείστε τις διαλέξεις δωρεάν. Μόλις λάβουμε την εγγραφή σας θα σας αποσταλούν περαιτέρω πληροφορίες για τη συμμετοχή σας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στις Διαλέξεις του Τομέα Εργασίας «Τεχνολογίες Γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση» του DRIC Defkalion

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και κάντε κλικ στο «Υποβολή».


    Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης γης. Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση καύσιμης ύληςΗ επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση - Παρουσίαση μεθόδων παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γηςΣύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιώνΔιαχρονική εξέλιξη των φυσικών καταστροφών και η εκτίμηση των επιπτώσεων με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιώνΔιαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της ακτογραμμής – προβλήματα σε παραλιακούς οικισμούς και λιμένεςΣύντηξη πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων γεωσκόπησης για ανάλυση Μεγάλων ΔεδομένωνΣύστημα παρακολούθησης και προγραμματισμού συλλογής δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση-αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων